Kontaktujte nás

Aktuality

Naši kamarádi

Denní zpravodajství - den 9. (20. 8. 2018)

20.08.2018

Krok za krokem aneb cesta na horu Říp

Denní zpravodajství - den 9. (20. 8. 2018)

     Stejně jako včera se táborníci hned při zazvonění budíčku vydali na horu Říp. Mile nás překvapili, protože i dnes se na samý vrchol dostal úplně každý. Po ranním protažení se každý oddíl vydal na snídani a následně se děti věnovaly ranní hygieně a přípravě na dopolední aktivity.

     Jelikož nás při včerejším večerním nástupu uvítala scénka o kouzelníku Žitovi, naše hry byly dnes ve znamení šprýmů a kouzel. Dopoledne jsme si zahráli s dětmi Žitovy hry, což byly trochu nevšední a zábavné úkoly. Nejprve jsme pro táborníky označili dráhu. Každý oddíl měl za úkol urazit dráhu co nejrychleji tak, že si postupně členové oddílu lehali těsně vedle sebe. Druhým úkolem byl Žitův běh. Všichni členové oddílu udělali dvojice a celá dvojice a oblékla do jednoho velkého trička. Každý pár měl za úkol uběhnout znovu předem připravenou dráhu a předat tričko další dvojici. Tato Žitova hra děti velmi bavila a bylo zajímavé sledovat taktiku každého oddílu. No, a poslední Žitovo hrou byl Mlynářský hod. Nejprve si každý oddíl ze čtvrt kila mouky a vody z potoka vytvořil těsto a následně měl za úkol vytvořit z členů oddílu hada tak, aby byl co nejdelší. Děti si mohly těsto buď házet, nebo předávat, nesmělo jim však spadnout. Poslední člen měl dovoleno těsto dohodit co nejdál. Abychom to ale táborníkům trochu ztížily, vždy jsme jim předtím těsto namočily do potoka. U některých oddílů to však nebylo ani třeba, protože místo toho, aby vytvořili ideálně těsto s pevnou konzistencí, vytvořili těsto třeba na bábovku (tekuté), takže se jim předávalo značně špatně. I tak ale hra děti velmi bavila a nevadilo jim, že jsou celé ušpiněné od těsta. V této sérii her byl nejlepší 10. oddíl s vedoucím Kubou, následovaný oddílem číslo 3 s vedoucím Matějem. V průběhu dopoledne rovněž probíhaly táborové aktivity jako každý den (keramika, kuželky, ping-pong, …).

     Po polední klidu jsme se vrhli na další várku her. Oddíly se vydaly do lesa, cestou je však začaroval kouzelník Žito, jemuž se kouzlo příliš nepovedlo a přivodilo táborníkům různá postižení (slepý, chromý, němý, nakažený, průjem). Oddíl jako jeden tým musel urazit určitou trasu i s těmito postiženími co nejrychleji, takže si děti navzájem musely pomáhat, což přispělo k lepšímu týmovému duchu. Nejrychlejší byl opět oddíl číslo 10 (Kuba). Pokud děti nehrály celotáborovou hru, věnovaly se táborovým aktivitám, či plnily doplňkové hry. Mezi tyto hry patřily hádanky, přísloví a šifry vyvěšené na nástěnce, hra Slavné dvojice ještě ze včera, kresba táborové mapy na večerní hru a pro následující dny mají děti za úkol nakreslit si svoji obálku, kterou na konci tábora vyvěsíme po areálu tábora, a každý bude moci hodit do obálky hezký vzkaz.

     Večerní nástup započal scénkou o Blanických rytířích, která se všem moc líbila. Poté následovala večerní hra, na kterou děti potřebovaly co nejpodrobnější mapu tábora. Po táboře byly vyvěšena zvířátka s čísly. Táborníci museli vyběhnout, najít zvířátko, zapamatovat i s číslem a následně označit na svou mapu. Tuto hru vyhrál oddíl číslo 10 s vedoucím Kubou v těsném závěsu s oddílem 4 s vedoucí Jančou a praktikantkou Jančou a oddílem 3 s vedoucím Matějem.

Anet a Zuzka, hlavní vedoucí