Kontaktujte nás

Aktuality

Naši kamarádi

Denní zpravodajství - den 14. (24. 8. 2018)

25.08.2018

Krok za krokem aneb cesta na horu Říp

Denní zpravodajství - den 14. (24. 8. 2018)

     Protože jsme měli dnes na plánu celodenní výlet, nezatěžovali jsme děti ranní rozcvičkou, aby měly dostatek sil a vše si stihly zabalit na cestu. Hned po budíčku se děti nasnídaly a zabalily si na cestu.

     První skupina dětí jela autobusem do akvaparku a Světa pod hladinou. Ve Světě pod hladinou mohli táborníci spatřit mnoho druhů rybiček z celého světa a dalších vodních tvorů i úkazů, které v moři můžeme najít. Dětem se zde velmi líbilo. Hned po této návštěvě se děti vydaly do akvaparku, kde se mohly vyřádit v divoké řece, sklouznout se po tobogánu, odpočinout si ve vířivce, či slaném bazénu atd. Táborníci si návštěvu akvaparku moc užili a poté se vydali autobusem zpět na cestu do tábora. Tam se však moc nezdrželi, protože vyrazili na krátký výlet po okolí jako ostatní děti.

     Druhá skupinka dětí vyrazila na výlet hned po snídani. V plánu měly některé oddíly návštěvu přilehlých vesniček, hry v lese, návštěvu minizoo či posezení na pláži. Všichni si naplánované výlety moc užili a vrátili se v pořádku do tábora, i když jim na konci výletu maličko sprchlo. Po příchodu jsme shromáždili všechny účastníky tábora do tanečního sálu na horní budově, kde jsme jim promítli video s fotkami z tábora, na kterém pracoval v průběhu turnusu náš praktikant Pavel. Video bylo velmi vydařené, děti se zasmály, někteří si i zabrečeli. Pro nás všechny to bylo hlavně krásné zakončení turnusu, na který budeme všichni vzpomínat. Po promítání se děti vydaly na večeři a po večeři měly čas na balení až do večerního nástupu.

     Poslední scénkou na nástupu byla scénka o Daliborovi z Kozojed, do které se zapojili jednak vedoucí, tak i někteří starší táborníci. Po scénce jsme vyhlásili bodování úklidu pokojů a pak přišla řada na celotáborovou hru. Musíme říct, že všechny oddíly se velmi snažily při všech hrách a snažily se nahánět body i doplňkovými hrami nebo rozcvičkou. I tak ale může být vítěz pouze jeden a tím se stal oddíl číslo 10 s vedoucím Kubou. Na druhém místě se umístil oddíl číslo 9 s vedoucím Pepčou. Co nás velmi překvapilo, byl oddíl číslo 1 s vedoucí Verčou a praktikantkou Terkou, který se umístil na krásném třetím místě! Byl to oddíl těch úplně nejmenších dětí a nás moc těší, že i naši nejmenší táborníci si odvezou krásné umístění v celotáborové hře. Za umístění oddíly dostaly obrovské nádoby plné ledové tříště a následně si všechny oddíly chodily pro ceny za celotáborovou hru v pořadí, ve kterém se umístily. Poté se dětem ještě rozdala trička, keramika a večerním programem se stalo balení. Po náročném večeru se všechny děti spokojeně uložily do postýlek a šly spát.

     Za nás, hlavní vedoucí, za oddílové vedoucí a další pracovníky tábora, byl tento turnus velmi vydařený. Měli jsme skvělé děti plné elánu a energie do her a dalších táborových aktivit. Pro takovéto táborníky je radost připravovat a vymýšlet hry, protože je dokáží ocenit. Je milé, že s velkým množstvím dětí se setkáváme každoročně a doufáme, že si děti tábor užily i v letošním roce. Děkujeme všem vedoucím, kuchařkám, praktikantům a hlavně dětem za krásný tábor, protože bez nich by to nebylo ono. Doufáme, že se za rok se všemi zase setkáme!

Anet a Zuzka, hlavní vedoucí