Kontaktujte nás

Aktuality

Naši kamarádi

Denní zpravodajství - den 12. (23. 8. 2018)

23.08.2018

Krok za krokem aneb cesta na horu Říp

Denní zpravodajství - den 12. (23. 8. 2018)

     Protože jsme včera měli noční hru, odpustili jsme táborníkům ranní výšlap na horu Říp a ještě jsme jim posunuli budíček o půl hodinky. Ráno se děti nasnídaly, měli čas na úklid a ranní hygienu a vydaly se na dopolední program.

     Dnešek jsme pojali odpočinkově. Jelikož nám přálo počasí a už od brzkého rána bylo velmi teplo, zvolili jsme jako dopolední program vodní hry. Hry jsme hráli celkem 4 se všemi oddíly. V první hře měly děti v kyblíku s vodou mýdlo, které si v kroužku musely házet a co nejrychleji hodit a chytit mýdlo 100x. Pokud někomu mýdlo spadlo na zem, musel mýdlo namočit do vody a házel dál. Druhá hra byla rovněž s mýdlem. Táborníci si stoupli do zástupu a mezi nohami si podávali kluzké mýdlo, pokud jim spadlo, museli jej opět namočit v kyblíku. Další hrou byly trička. Vedoucí půjčil svému oddílu větší tričko, jeden člen oddílu tričko vymáchal v hrnci s vodou, oblékl si ho, doběhl ke sklenici a vyždímal tričko do sklenice. Takto se děti střídaly a my měřili, který oddíl vyždímal nejvíce vody. Poslední hra byla se stříkačkami. Každý z oddílu vždy vyběhl se stříkačkou, naplnil si ji vodou a běžel ke svému vedoucímu, kde se musel na určitou vzdálenost strefit do sklenice s vodou. Opět jsme měřili počet nastříkané vody ve sklenicích. Při těchto hrách se velmi nasmály jak děti, tak vedoucí a moc to všechny bavilo. Nejúspěšnějším oddílem ve vodních hrách byl oddíl číslo 10 (vedoucí Kuba). Souběžně s hrami probíhaly jako vždy táborové aktivity (koně, čtyřkolky, kuželky, …).

     Jelikož jsme měli celé dva týdny nabité programem a vedoucí i děti měli určitá přání (procházka, výlet na pláž, hra v lese), nechali jsme oddílům volný program na odpoledne. Většina oddílů se zabavila hrou v lese jménem Válka barev, některé oddíly šly také k Lipnu. Pokud zbyl táborníkům čas, luštili šifry, hádanky a přísloví vyvěšené na nástěnce. Také odpoledne probíhaly táborové kroužky.

     Nástup jsme dnes přesunuli na louku, kde nás uvítala scénka o Bílé paní. Pro tuto příležitost jsme zapojili do scénky i táborové koně, na kterých přijely dokonce dvě Bílé paní. V rámci scénky jsme děti odměnili bonbóny a na konci scénky vypustili lampion. Po nástupu nás čekala oblíbená diskotéka v tanečním sále. Na diskotéce se všichni vyřádili a táborníci i na konci diskotéky stále prosili o přídavky. Jsme rádi, že se jim diskotéka líbila a že si ji všichni užili. Po diskotéce šly děti na druhou večeři a poté do postýlek.

Anet a Zuzka, hlavní vedoucí