Kontaktujte nás

Aktuality

Naši kamarádi

Denní zpravodajství - den 10. (21. 8. 2018)

21.08.2018

Krok za krokem aneb cesta na horu Říp

Denní zpravodajství - den 10. (21. 8. 2018)

     Táborníci nás tento týden velmi překvapují. Jako každý den se totiž i dnes všichni účastníci tábora dostali až na samý vrchol hory Říp hned po ránu formou ranní rozcvičky, což nás velice těší. Proto každému oddílu připisujeme body do celotáborové hry. Po výšlapu se děti vydaly na snídani, kde nabraly síly na dopolední program.                     

     Dopoledne jsme měli na programu Bitvu o Blaník. Vždy proti sobě soutěžily 2 oddíly, které bránili svůj poklad - zlato jeden oddíl a stříbro druhý oddíl. Úkolem bylo ukrást co nejvíce pokladu nepřátelského oddílu a zároveň ubránit ten svůj. Hra byla ztížena o to, že každý člen měl svoji hodnost (od 1 do 12). Vyšší hodnost vždy porazila nižší, kromě hodnosti 1, která mohla zabít pouze hodnost 12, a hodnosti 12, která mohla zabít všechny hodnosti kromě hodnosti 1. Každý oddíl vymýšlel svou strategii, členové oddílu si mohli hodnosti měnit. Zároveň měly děti krepák se svou barvou oddílu, o který přišly, pokud potkaly vyšší hodnost. Život si mohly nabít u nás, hlavních vedoucích. Hra byla omezena časovým limitem, nicméně hra děti bavila tolik, že chtěly odvetu. Avšak z časových důvodů na ni nebyl čas, proto si hru mohou zahrát někdy jindy, když budou mít čas. Nás ale velmi těší, že hry děti tolik baví! Nejúspěšnější byl oddíl číslo 10 (Kuba). Dalšími aktivitami v průběhu odpoledne byly táborové kroužky (keramika, koně, nintendo, …).

     Po výborné rajské se děti vydaly odpočívat na pokoje a ve 14 h jsme se opět všichni vydali do lesa. Tentokrát pro děti zanechali rytíři z Blaníku tajnou zprávou, kterou měl každý oddíl vyluštit. V lese byly 4 barevné zóny, ve kterých byly lístečky se souřadnicemi a písmenem. Zároveň každý oddíl dostal tabulku se souřadnicemi, do které soutěžící zapisovali nalezená písmena. Zprávu se podařilo vyluštit každému oddílu, ovšem bezkonkurenčně nejrychlejšími byly oddíly číslo 3 (vedoucí Matěj) a 8 (vedoucí Petr). V této hře nás mile překvapily oddíly s menšími dětmi, které měly výbornou strategii. Byl to především oddíl číslo 4 s vedoucí Jančou a praktikantkou Jančou. Dále děti odpoledne navštěvovaly táborové aktivity, kreslily obálky na vzkazy, luštily šifry a přísloví nebo se také koupaly v bazénu, který poslední dobou navštěvujeme každým dnem, protože nám počasí přeje. Bohužel, Lipno je velmi špinavé, takže k němu chodíme pouze na procházky a poležení na pláži.

     Na nástupu nám dnes naši vedoucí zahráli scénku o Karlu IV. Zjišťujeme, že čím více vedoucí improvizují, tím je větší aplaus od dětí. Scénka se všem velmi líbila a zítra si zahrajeme hry tohoto tématu. Na večer jsme si pro děti připravili hru Zmatené pověsti. Každý oddíl měl přiřazenou staročeskou pověst a barvu. Každou pověst jsme rozdělili na 12 částí a tyto části jsme poschovávali v okolí tábora na 4 místa. Úkolem dětí bylo nalézt všechny 4 skrýše a spojit správně části pověstí. Hru jsme ztížili tak, že jsme ještě v každé pověsti vynechali slova. Tato slova byla rovněž schovaná ve sklenici s barvou oddílu. Sklenici museli táborníci najít a doplnit slova do seřazené pověsti. Hra byla na čas a nejrychlejším oddílem se stal oddíl číslo 6 s vedoucím Dominikem a praktikantkou Marťou. Po hře se děti najedly na druhé večeři a šly spokojeně spát.

Anet a Zuzka, hlavní vedoucí